Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 748 | views : 1306
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 719 | views : 802
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 735 | views : 1948
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1005 | views : 1751
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 1499 | views : 3249
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 706 | views : 1175
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 1230 | views : 5067
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 833 | views : 1438
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 807 | views : 1083
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 802 | views : 586
73-78