Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 783 | views : 1578
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 799 | views : 1099
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 812 | views : 2090
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1115 | views : 1981
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 1644 | views : 3525
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 733 | views : 1228
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 1363 | views : 5896
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 888 | views : 1495
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 818 | views : 1188
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 861 | views : 605
73-78