Vol 2, No 1 (2002)

Table of Contents

Articles

Harno Dwi Pranowo, Karna Wijaya, Bambang Setiaji, Rhano Setyan Janu
10.22146/ijc.21926 Abstract views : 1138 | views : 2473
1-7
Triyono Triyono
10.22146/ijc.21927 Abstract views : 1171 | views : 1863
8-11
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Ahmad Baikuni
10.22146/ijc.21928 Abstract views : 1434 | views : 2753
12-21
Karna Wijaya, Ani Setyo Pratiwi, Sri Sudiono, Emi Nurahmi
10.22146/ijc.21929 Abstract views : 1658 | views : 2496
22-29
Wega Trisunaryanti
10.22146/ijc.21930 Abstract views : 2124 | views : 3941
30-40
Sri Hastini
10.22146/ijc.21931 Abstract views : 1169 | views : 1671
41-47
Endang Astuti, Winarto Haryadi, Sabirin Matsjeh
10.22146/ijc.21932 Abstract views : 2299 | views : 7553
48-54
Tutik Dwi Wahyuningsih, Tri Joko Raharjo, Iqmal Tahir
10.22146/ijc.21933 Abstract views : 1553 | views : 1829
55-63
Iqmal Tahir, Karna Wijaya, Titik Subarni
10.22146/ijc.21934 Abstract views : 1221 | views : 1556
64-72
Karna Wijaya, Iqmal Tahir, Armand Blaschette, Oliver Mours, Peter G Jones
10.22146/ijc.21935 Abstract views : 1242 | views : 858
73-78