Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 180 | views : 267
Anonim Anonim
Abstract views : 170 | views : 301
Anonim Anonim
Abstract views : 154 | views : 295
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 213 | views : 183
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 122 | views : 114
Soeripto Soeripto
Abstract views : 342 | views : 387
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 167 | views : 141
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 200 | views : 73