Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 209 | views : 328
Anonim Anonim
Abstract views : 201 | views : 358
Anonim Anonim
Abstract views : 189 | views : 352
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 263 | views : 223
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 151 | views : 146
Soeripto Soeripto
Abstract views : 399 | views : 419
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 193 | views : 173
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 245 | views : 108