Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 200 | views : 312
Anonim Anonim
Abstract views : 190 | views : 340
Anonim Anonim
Abstract views : 180 | views : 332
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 253 | views : 207
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 142 | views : 130
Soeripto Soeripto
Abstract views : 386 | views : 403
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 184 | views : 157
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 235 | views : 92