Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 222 | views : 370
Anonim Anonim
Abstract views : 211 | views : 407
Anonim Anonim
Abstract views : 198 | views : 391
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 280 | views : 268
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 163 | views : 203
Soeripto Soeripto
Abstract views : 430 | views : 485
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 206 | views : 226
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 272 | views : 169