Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 406 | views : 636
Anonim Anonim
Abstract views : 413 | views : 621
Anonim Anonim
Abstract views : 350 | views : 720
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 517 | views : 599
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 436 | views : 1285
Soeripto Soeripto
Abstract views : 1026 | views : 1550
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 387 | views : 727
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 491 | views : 506