Vol 22, No 01 (1990)

Table of Contents

Articles

Anonim Anonim
Abstract views : 236 | views : 380
Anonim Anonim
Abstract views : 233 | views : 416
Anonim Anonim
Abstract views : 211 | views : 400
Bagaswoto Poedjomartono Bagaswoto Poedjomartono
Abstract views : 306 | views : 279
Prawito Singodimedjo Prawito Singodimedjo
Abstract views : 187 | views : 220
Soeripto Soeripto
Abstract views : 545 | views : 550
Sri Sutarni Sri Sutarni
Abstract views : 223 | views : 235
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 290 | views : 180