Vol 28, No 03 (1996)

Table of Contents

Articles

Armis Armis
Abstract views : 4007 | views : 2542
Bambang Soejatno Bambang Soejatno
Abstract views : 435 | views : 926
Harsono Harsono
Abstract views : 2626 | views : 3491
M. Mansyur Romi M. Mansyur Romi
Abstract views : 1368 | views : 2345
Meita Dewayani Meita Dewayani
Abstract views : 796 | views : 762
Sugeng Juwono Mardihusodo Sugeng Juwono Mardihusodo
Abstract views : 380 | views : 536
Suwarso Suwarso
Abstract views : 5009 | views : 6934
Wasisdi Gunawan Wasisdi Gunawan
Abstract views : 776 | views : 1293