Vol 29, No 04 (1997)

Table of Contents

Articles

FA Sudjadi FA Sudjadi
Abstract views : 371 | views : 274
Madarina Julia Madarina Julia
Abstract views : 388 | views : 534
Mochammad Sja'bani Mochammad Sja'bani
Abstract views : 436 | views : 239
Samekto Wibowo Samekto Wibowo
Abstract views : 273 | views : 680
Satiti Retno Pudjiati Satiti Retno Pudjiati
Abstract views : 273 | views : 397
Suradi Suradi
Abstract views : 291 | views : 368
Tonny Sadjimin Tonny Sadjimin
Abstract views : 363 | views : 227