Vol 29, No 04 (1997)

Table of Contents

Articles

FA Sudjadi FA Sudjadi
Abstract views : 230 | views : 123
Madarina Julia Madarina Julia
Abstract views : 160 | views : 267
Mochammad Sja'bani Mochammad Sja'bani
Abstract views : 234 | views : 98
Samekto Wibowo Samekto Wibowo
Abstract views : 140 | views : 427
Satiti Retno Pudjiati Satiti Retno Pudjiati
Abstract views : 155 | views : 283
Suradi Suradi
Abstract views : 167 | views : 227
Tonny Sadjimin Tonny Sadjimin
Abstract views : 204 | views : 101