Vol 14, No 2 (2007)

Juli

Table of Contents

Articles

Yoeswono Yoeswono, Triyono Triyono, Iqmal Tahir
10.22146/jml.18663 Abstract views : 1289 | views : 1731
55-62
Sarto Sarto, Siti Syamsiah, Andreas Didit Herdito
10.22146/jml.18664 Abstract views : 277 | views : 135
63-71
Cynthia Henny, Melanie R. Mormille
10.22146/jml.18665 Abstract views : 727 | views : 378
72-83
Retno Nur Utami, Djuwantoko Djuwantoko, Mukhlison Mukhlison
10.22146/jml.18666 Abstract views : 567 | views : 598
84-92
Sri Ngabekti, Dewi Liesnoor Setyowati, Sugiyanto R. Sugiyanto Sugiyanto
10.22146/jml.18667 Abstract views : 3329 | views : 2533
93-102