Vol 28, No 1 (2014)

Maret 2014

Table of Contents

Articles

Bintoro Saputro, Langgeng Wahyu Santosa, Sigit Heru Murti
10.22146/mgi.13059 Abstract views : 1427 | views : 695
1-11
I Made Sarmita, Sri Rum Giyarsih, Umi Listyaningsih
10.22146/mgi.13060 Abstract views : 420
12-22
Imroatush shoolikhah, Setyawan Purnama, Slamet Suprayogi
10.22146/mgi.13062 Abstract views : 2933 | views : 1769
23-32
Iwan Alim Saputra, Sri Rum Giyarsih, Djaka Marwasta
10.22146/mgi.13063 Abstract views : 700 | views : 530
33-40
Jarwo Susetyo Edy Yuwono, Suprapto Dibyosaputro, Tjahyo Nugroho Adji
10.22146/mgi.13064 Abstract views : 332 | views : 402
41-47
Joni Purwo Handoyo, Hadi Sabari Yunus, Sujali Sujali
10.22146/mgi.13065 Abstract views : 438 | views : 444
48-64
Karen Slamet Hardjo, Projo Danoedoro, Zuharnen Zuharnen
10.22146/mgi.13066 Abstract views : 420 | views : 383
65-70
Khikmanto Supribadi, Nurul Khakhim, Taufik Hery Purwanto
10.22146/mgi.13067 Abstract views : 2604 | views : 1218
71-80
Lenny Dianawati, Suratman Suratman, Su Rito Hardoyo
10.22146/mgi.13068 Abstract views : 741 | views : 562
81-95
Prittaningtyas Ekartaji, Hadi Sabari Yunus, Noorhadi Rahardjo
10.22146/mgi.13069 Abstract views : 1238 | views : 1036
96-102