Vol 28, No 1 (2014)

Maret 2014

Table of Contents

Articles

Bintoro Saputro, Langgeng Wahyu Santosa, Sigit Heru Murti
10.22146/mgi.13059 Abstract views : 2174 | views : 1124
1-11
I Made Sarmita, Sri Rum Giyarsih, Umi Listyaningsih
10.22146/mgi.13060 Abstract views : 504
12-22
Imroatush shoolikhah, Setyawan Purnama, Slamet Suprayogi
10.22146/mgi.13062 Abstract views : 4178 | views : 2548
23-32
Iwan Alim Saputra, Sri Rum Giyarsih, Djaka Marwasta
10.22146/mgi.13063 Abstract views : 874 | views : 731
33-40
Jarwo Susetyo Edy Yuwono, Suprapto Dibyosaputro, Tjahyo Nugroho Adji
10.22146/mgi.13064 Abstract views : 454 | views : 531
41-47
Joni Purwo Handoyo, Hadi Sabari Yunus, Sujali Sujali
10.22146/mgi.13065 Abstract views : 539 | views : 546
48-64
Karen Slamet Hardjo, Projo Danoedoro, Zuharnen Zuharnen
10.22146/mgi.13066 Abstract views : 541 | views : 502
65-70
Khikmanto Supribadi, Nurul Khakhim, Taufik Hery Purwanto
10.22146/mgi.13067 Abstract views : 3276 | views : 1587
71-80
Lenny Dianawati, Suratman Suratman, Su Rito Hardoyo
10.22146/mgi.13068 Abstract views : 975 | views : 749
81-95
Prittaningtyas Ekartaji, Hadi Sabari Yunus, Noorhadi Rahardjo
10.22146/mgi.13069 Abstract views : 1673 | views : 1422
96-102