Representation of an Early Dutch Colonial State in the East, 1778-1826

https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23770

Farabi Fakih(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


This paper is a critical examination of the bi-polaric view of the Indonesian archipelago: Java being the center and the rest of the territory as outer islands. A discourse surrounding the centrality of Java within the conception of Indonesia is created through a variety of mediums, including through education and the arts. Anti-New Order thinkers have attacked this image as part of the way in which the state rams down an essentialist Javanese image to everyone in the archipelago. Yet to say that this was the creation of an elite-Javanese controlled state is misleading. Instead of being a primordial expression of an ur-nationality smothered under the weight of a colonial empire, this paper wants to show that this process was contingent upon a series of historical development in the eitghteenth and early nineteenth century that allowed for the creation of territorial image of a state.

Keywords


representation, early Dutch colonial state, Java-centric, territorial image

Full Text:

PDF


References

Anderson, Benedict R.O.G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 2006.

Angeelbeek, Christiaan van. ‘Korte Schets van het Eiland Lingga en Deszelfs Bewoners’, Verhandelingen, Vol. 11, pp. 3-62.

Barfoot, C.C. & Theo D’Haen (eds), Oriental Prospects, Western Literature and the Lure of the East. Amsterdam: Rodopi, 1998.

Bastin, John. Sir Thomas Stamford Raffles. Singapore: National Museum, 1994.

Boekholtz, F. van. ‘Opmerkingen over de Gelegenheid als Gezondheid van Salatiga’, Verhandelingen Vol. 6, 1792.

Boekholtz, F. van. ‘Relaas van een Reisje, na, en op den Berg Marbaboe of Ook Wel den Berg van Salatiga Genoemd, Zynde, Volgens Voorgeeven van den Javanen, de Hoogste op Geheel Java’, Verhandelingen Vol. 6, 1792.

Boekholtz, F. van. ‘Uit eenige Aantekeningen nopens den Javaans in het Oostelijke Gedeelte van dit Eiland Java’, Verhandelingen Vol. 8, 1816.

Hoppen, Tim. ‘Wie den Javaan Gezien heeft…’, Final paper, Rijksuniversiteit Leiden, 1991.

Kommers, J. H. M. Besturen in een Onbekende Wereld: Het Europees Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, 1800-1830. Meppel: Krips Repro, 1979.

Legene, Susan. De Bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli en Suriname in de Negentiende-eeuwse Nederlandse Cultuur van het Imperialisme. Amsterdam: Koninklijke Instituut voor de Tropen, 1998.

Lindblad, Thomas J. ‘The Outer Islands in the 19th Century: Contest for Periphery’, in: Howard Dick et al. (eds), The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000. Leiden: KITLV, 2002, pp. 82-101

Mackenzie, John. Orientalism: History, Theory and the Arts. Manchester: Manchester University Press, 1995.

Nahuis, G.H. ‘Schets van Benkoelen op de Westkust van het Eiland Sumatra’, Verhandelingen Vol. 10, pp. 211-45.

Olivier, Johannes Jz. Reizen in den Moluschen Archipel naar Makassar, enz. in het Gevolg van den Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië in 1824 Gedaan, Vol. 1, Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1834.

Pott, Pieter Hendrik. Naar Wijder Horizon: Kaleidoscoop op Ons Beeld van de Buitenwereld. Den Haag: Mouton, 1962.

Raffles, Thomas Stamford. ‘Discourse’, Verhandelingen Vol. 8, 1816.

Raffles, Thomas Stamford. The History of Java. Kuara Lumpur: Oxford University Press, 1965.

Said, Edward. Orientalism. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

Said, Edward. ‘Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors’, Critical Inquiry Vol. 15, No. 2, 1989, pp. 205-25.

Sartono Kartodirdjo. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: Gramedia, 1987.

Scalliet, Marie Odette. ‘Reizend door West Java’, Indische Letteren, Vol. 8, No. 3-4

Sens, Angelie. Mensaap, Heiden, Slaaf: Nederlandse Visies op de Wereld Rond 1800. Den Haag: SDU, 2001.

Termorshuizen, Gerard. In de Binnenlanden van Java: Vier Negentiende-Eeuwse Reisverhalen. Leiden: KITLV, 1993.

Termorshuizen, Gerard. Journalisten en Heethoofden: Een Geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Dagbladpers, 1744-1905. Leiden: KITLV, 2001.

Trevelyan, George Macaulay. British History in the Nineteenth Century and after, 1782-1919. London: New Edition, 1948.

Volenhoven, J.J. Van. ‘Beschriving van de Hoofdplaats van Palembang’, Verhandelingen Vol. 9, pp. 41-126

Websites

http://ndorokakung.com/2007/01/09/citra-pecasndahe/

http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=60

www.ling.cornell.edu/ppii/index.html

http://www.zum.de/whkmla/histatlas/seasia/haxindonesia.html

http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-3452〈=nlDOI: https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23770

Article Metrics

Abstract views : 1188 | views : 1806

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lembaran Sejarah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


ISSN 2620-5882(online) | © 2024 Lembaran Sejarah

View My Stats