Vol 1, No 1 (2010)

Table of Contents

Articles

Ika Dewi Ana
10.22146/theindjdentres.10202 Abstract views : 593 | views : 496
PDF
5-6
Iwa Sutardjo Rus Sudarso
10.22146/theindjdentres.10203 Abstract views : 646 | views : 389
PDF
7
M Dharma Utama
10.22146/theindjdentres.10204 Abstract views : 676 | views : 456
PDF
8
Regina TC Tandelilin
10.22146/theindjdentres.10174 Abstract views : 976 | views : 1027
PDF
9-16
Ratnawati Hendari, Sulur Joyo Sukendro, Sadimin Sadimin
10.22146/theindjdentres.10175 Abstract views : 1156 | views : 1505
PDF
17-20
Ivan Arie Wahyudi, Taigo Horiguchi, Keiko Miyoshi, Taro Muto, Trianna Wahyu Utami, Hiroko Hagita, Takafumi Noma
10.22146/theindjdentres.9984 Abstract views : 1157 | views : 1058
PDF
21-34
Muhammad Wildan Hari Subagya Haryono, Poerwati Soetji Rahajoe
10.22146/theindjdentres.9985 Abstract views : 950 | views : 945
PDF
35-38
Ahmad Syaify, Sri Budi Barunawati, Suryono Suryono, Marsetyawan HNES
10.22146/theindjdentres.9986 Abstract views : 951 | views : 943
PDF
39-44
Harun Agunawan, Soeherwin Mangundjaja
10.22146/theindjdentres.9987 Abstract views : 887 | views : 1341
PDF
45-48
Alma Linggar Jonarta, Widya Asmara, Indwiani Astuti, Regina TC Tandelilin
10.22146/theindjdentres.9988 Abstract views : 999 | views : 1225
PDF
49-54
Akram Hassan, S.A Omar, Zaihan Ariffin
10.22146/theindjdentres.9989 Abstract views : 1196 | views : 1159
PDF
55-60
Daddy Suradi Halim, Abdullah Pohchi, Pang EE Yi
10.22146/theindjdentres.9991 Abstract views : 2664 | views : 2852
PDF
61-66