Arif Budiman, Ari Wulandari, and Noni Sukmawati. “Selamatan Bayi Versi Orang Jawa: Kajian Linguistik Antropologis”. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 6, no. 2, Dec. 2022, pp. 117-34, doi:10.22146/sasdaya.6114.