Arif Budiman, Ari Wulandari and Noni Sukmawati (2022) “Selamatan Bayi Versi Orang Jawa: Kajian Linguistik Antropologis”, Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 6(2), pp. 117-134. doi: 10.22146/sasdaya.6114.