[1]
Arif Budiman, Ari Wulandari and Noni Sukmawati 2022. Selamatan Bayi Versi Orang Jawa: Kajian Linguistik Antropologis. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities. 6, 2 (Dec. 2022), 117-134. DOI:https://doi.org/10.22146/sasdaya.6114.