[1]
I. Maulana Zuhri, L. Mas’udah, A. Isyfi Faizati, and R. Muti’ah, “Fitokimia Dan Farmakologi Tanaman Empon-Empon Sebagai Imunomodulator Pada Penyakit Saluran Pernapasan: Systematic Review”, J. Food Pharm. Sci, vol. 10, no. 1, pp. 555-569, Mar. 2022.