MAULANA ZUHRI, I.; MAS’UDAH, L.; ISYFI FAIZATI, A.; MUTI’AH, R. Fitokimia Dan Farmakologi Tanaman Empon-Empon Sebagai Imunomodulator Pada Penyakit Saluran Pernapasan: Systematic Review. Journal of Food and Pharmaceutical Sciences, v. 10, n. 1, p. 555-569, 26 Mar. 2022.