Widyastuti, I., Luthfah, H. Z., Hartono, Y. I., Islamadina, R., Can, A. T. and Rohman, A. (2021) “Antioxidant Activity of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) and its Classification with Chemometrics”, Indonesian Journal of Chemometrics and Pharmaceutical Analysis, 1(1), pp. 28-41. doi: 10.22146/ijcpa.507.