Mahirta, Mahirta, Mimi Savitri, D.S. Nugrahani, and Fayeza Saliz Arumdati. 2023. “Menginisiasi Desain Kain Jumput- Batik Khas Banyunibo”. Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6 (1), 31-42. https://doi.org/10.22146/bakti.5605.